Facket stämmer Vallentunaföretag

VALLENTUNA Fackförbundet Vision kräver i en stämningsansökan om skadestånd av ett företag i Vallentuna.

Facket menar att deras medlem har blivit uppsagd med allt för kort varsel – två veckors uppsägningstid – och utan att man har pekat på någon saklig grund. Medlemmen har inte fått betalt för sin fulla uppsägningstid vilket har gjort att hon har gått miste om pengar.