Fåfängan kan få hundrastområde

FÅFÄNGAN Ett nytt hundrast­område, en träningsbana för hundar, ett hundbad och bättre skyltar till hundrastgårdar. Det är innehållet i ett medborgarförslag – och Södermalms stadsdelsförvaltning är positiv till det mesta.

Stadsdelsförvaltningen konstaterar att det i dag saknas ett hundrastområde på östra Södermalm och föreslår därför att stadsdelsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få inrätta ett hund­rastområde på Fåfängan.

De vill även ha en träningsbana för hundar i någon av de befintliga hundrastgårdar­na och bättre skyltning till hundrastgårdar. Medan möjligheten att anlägga ett hundbad i innerstan utreds av exploateringskontoret.

Beslut fattas i stadsdelsnämnden nästa torsdag.