Fågelbajs smutsar ner vid stränderna

Badvattnet i Hässelby och Vällingby har blivit sämre.

En av orsakerna är fågel­bajs.

Kanadagässen bajsar på bryggorna och gräsmattorna. När det sedan regnar spolas bajset ner i vattnet.

Fågelproblemet på Kanaanbadet uppmärksammas i en ny rapport från stadens miljöförvaltning som årligen mäter vattenkvaliteten vid 30 bad i Stockholms kommun.

Kanaanbadet och Lövstabadet i västerort visar i år sämre kvalitet än år 2012, enligt rapporten. I Kanaans fall är det förmodligen på grund av fågelbajset.

Men hittills är det ingen fara att bada. Betygen blir i år ”tillfredställande” samt ”bra” vilket kan jämföras med förra årets ”bra” respektive ”utmärkt”.

Enligt Pia Winbladh Högfors, chef på miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning, är det ofta specifika, tillfälliga orsaker till att proven visar höga halter av bakterier. Vid ett tillfälle var en fettavskiljare överfull i en restaurang i närheten. Vid ett annat hade en båt synts till vid provtillfällena och misstänks ha stått för föroreningen.

– Det var några tillfällen med dåliga resultat och omprov har visat att det har blivit bättre, säger Pia Winbladh Högfors.

En annan orsak till att flera badplatser i årets undersökning fått sämre vatten kan enligt rapporten bero på den varma och soliga sommaren. Ju fler som badar, desto smutsigare vatten.

Totalt togs 284 prover på 30 strandbad i staden. 19 av dem visade otjänligt resultat jämfört med bara två under fjolåret.

Ju fler som badar, desto smutsigare vatten.