Min lokala hjälte

Så ska fågelinfluensan hos svanarna hejdas

Död svan på SVA
Fågelinfluensan upptäcktes när döda svanar hittades på Norr Mälarstrand.
Fågelinfluensan, H5N8, har upptäckts på tio svanar i Stockholm och nu försöker stadens viltvårdare begränsa sjukdomen.

– Vi är extra observanta, tar bort döda djur omgående och patrullerar stränderna, säger Tommy Tuvunger som är viltvårdare på Stockholm stad.

Totalt 15 döda svanar har hittats de senaste veckorna, de allra flesta kring Norr Mälarstrand. Tolv svanar har analyserats vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och tio av dem bar på fågelinfluensan H5N8.

För stadens viltvårdare handlar det nu om att försöka begränsa smittan.

– Vi vill i den mån det är möjligt ha det klart när flyttfågelsäsongen kommer igång. Vi vill inte att de fåglarna ska flyga in i en härd med smitta, säger Tommy Tuvunger.

Ann Lindberg, som är statsepizootolog, menar att influensautbrottet inte är något hot mot svanpopulationen men att fågelinfluensan är allvarlig.

– Skulle det spilla över på tamfåglar måste vi vidta kraftfulla åtgärder. Det är det som vi är väldigt bekymrade över, säger hon.

Att det nu dyker upp fall i Stockholm är inte oväntat. Fågelinfluensan härjar i Europa och även Sverige har haft 25-30 fall av fågelinfluensa på vilda fåglar och tre fall hos tamfåglar.

För den som har tamfåglar är det viktigt att följa Jordbruksverkets riktlinje om att inte ha fåglarna utomhus.

– Då är risken för smittöverföring uppenbar, säger Ann Lindberg.

Fågelinfluensan H5N8 har aldrig smittat till människa.

Läs mer:

Döda svanar bar på fågelinfluensa