Omtvistade skolan och sporthallen – så ska de se ut

Fågelsången
Obs: Fotomontage. Skolan till höger och sporthallen till vänster.
Byggnationerna är omtvistade.
En överklagan fick nyligen avslag men nu hoppas Salems kommun gå vidare med bygget av skolan och sporthallen i Fågelsången.
– Vi hoppas börja bygga någon gång efter industrisemestern, säger projektledaren Bo Thoor.

Enligt kommunen har den runda skolans och sporthallens arkitektur haft utgångspunkt i det omgivande landskapet.

Nytt domstolsbeslut?

I den grönfärgade skolan kommer det finnas plats för 500 elever i årskurs 1-9 men här blir också en tillfällig förskola. Kommunens mål är att bygget är helt klart 2021.

– Detaljplanen har inte vunnit laga kraft än. De klagande fick avslag i mark- och miljödomstolen, nu återstår att se om de får den prövad i högre instans, säger Bo Thoor som är senior projektledare på Salems kommun.

30-väg förlängs

Förberedelserna för bygget pågår dock. Salems kommun har låtit bygga en tillfällig väg fram till Fågelsången som ansluter från Säbytorgsvägen. Därför har 30-sträckan förbi centrum förlängts för en tid.

300 personer på läktare

Idrottshallen kommer rymma en publik på 300 personer i två våningsplan. Hallen kommer att kunna delas av på mitten för olika aktiviteter.

Kommunen hoppas börja bygga efter semestrarna.

– Sedan är det beroende på hur upphandlingen av projektet går, säger Bo Thoor.