Fågelsångsparken kan bebyggas – med tillfällig skola

Nu ska många skolor i kommunen renoveras. En ny, tillfällig, skola för 700 elever planeras därför att byggas i Fågelsångsparken.

– Vi har gått ut med information om att vi kommer att söka om ett förhandsbesked att bygga en tillfällig skola på platsen, och vi håller på att skriva ett underlag till ansökan nu, säger Moa Rasmusson (L), som är ordförande för trafik- och fastighetsnämnden.

Det finns inga planer på att asfaltera parken, i stället vill kommunen bevara parkens miljö som den är och utveckla en pedagogisk utemiljö. Tanken är att parken ska kunna återställas när skolan inte längre behövs.

– Vi kommer självklart att behöva göra vissa grundarbeten, men vi vill bevara den fina miljön och kunna ge barnen en fin utemiljö.

Skolan kommer att vara en tillfällig lösning, medan andra skolor i kommunen renoveras. Sammanlagt rör det sig om en skola med plats för 600 elever, och en förskola som rymmer 100 barn.

Tillfälliga bygglov ges fem år åt gången, som max kan det röra sig om 15 år.

– En gissning är att vi kan komma igång vid årsskiftet om allt går smidigt, säger Rasmusson.

På måndag är de boende i området kallade till ett informationsmöte om den planerade byggnationen.