Fagersjöbor får fixa parkleken

Staden har ansökt om 7,9 miljoner för att rusta upp parkleken. Men hur ska det göras? Det blir upp till Fagersjöborna.
Staden har ansökt om 7,9 miljoner för att rusta upp parkleken. Men hur ska det göras? Det blir upp till Fagersjöborna.
Ännu en medborgarbudget kommer att genomföras i Fagersjö. Den här gången går pengarna till en upprustning av parkleken Måsen.

Fagersjöborna får en ny chans att påverka hur kommunens pengar används. Det första försöket med så kallad medborgarbudet ledde tidigare i år till öppnandet av Mötesplats Fagersjö, där man kan ägna sig åt yoga, pyssel, matlagningskväller med mera.

Nu är det dags för medborgarbudget nummer 2. Den här gången blir projektet att planera upprustningen av parkleken Måsen, vars centrala delar beskrivs som åldersstigna och dåligt utnyttjade.

Farsta stadsdel har redan ansökt om 7,9 miljoner kronor till upprustningen. Tanken är att intresserade Fagersjöbor redan i januari/februari kan delta i möten vid parkleken och tycka till om hur den fungerar idag och hur den kan förbättras. Därefter ska en arkitekt ta fram en skiss som invånarna får diskutera och besluta om.

Stadsdelen har dragit några lärdomar av den förra medborgarbudgeten. Den här gången vill de få fler män att engagera sig, och ha mer dialog mellan medborgarna.

”Förhoppningen är att invånarna i Fagersjö ska medskapa en yta som är till för alla i området och som alla kan vara stolta över”, skriver stadsdelsförvaltningen i sitt tjänsteutlåtande.

Byggandet av den ”nya” parkleken beräknas komma igång 2018.