Fagersjöskolan får paviljong på skolgården

En paviljong kan sättas upp på Fagersjöskolans skolgård.
En paviljong kan sättas upp på Fagersjöskolans skolgård.
Fagersjöskolan har ett akut behov av nya elevplatser. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att en tillfällig paviljong till skolstarten.

Fagersjöskolan rymmer idag klasser från förskoleklass till årskurs sex och har totalt 227 elever. För att möta antalet elever enligt elevprognosen behöver nya elevplatser ordnas akut under höstterminen 2016. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att det sätts upp en paviljong på skolgården till skolstarten.

Paviljongen kommer att ha fyra klassrum fördelade på två våningar och kapacitet för totalt 112 elever. Paviljongen beräknas kosta fem miljoner kronor, med en tillkommande hyreskostnad på 1,7 miljoner kronor per år.

Utbildningsnämnden fattar beslut nästa torsdag, den 18 augusti.