ANNONS

Facken backar Maria Fägersten (S): Aldrig problem

Birgitta Tångerby, Kommunals ordförande i Haninge
Birgitta Tångerby, ordförande i Kommunal i Haninge, inne på Riksäpplets gymnasieskola.
Stämningen inom utbildningsförvaltningens ledning måste bli bättre – och tjänstemän måste våga stå för anklagelser om kränkande särbehandling. Det säger Birgitta Tångerby, Kommunals ordförande i Haninge, till Mitt i. Hon är också kritisk mot sparkade utbildningschefen Mats Öhlins uttalanden om kommunalrådet och skolpolitikern Maria Fägersten (S). Fackförbunden i Haninge ger Maria Fägersten sitt stöd, visar Mitt i:s genomgång.
ANNONS

Turerna kring arbetsmiljön på utbildningsförvaltningen i Haninge fortsätter.

Nu säger Kommunals ordförande i Haninge, Birgitta Tångerby, att det i flera år varit en dålig stämning under fackförbundets samverkansmöten med förvaltningen.

Kommunal organiserar elevassistenter, lärarassistenter, barnskötare, vaktmästare och kökspersonal i Haninges skolor.

Birgitta Tångerby är kritisk till den sparkade skolchefen Mats Öhlins och andras anklagelser mot skolpolitikern Maria Fägersten (S) och tycker det är problematiskt att anställda vittnat anonymt om Maria Fägerstens kränkande bemötanden, något som även kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) tidigare uppgett.

– Mats Öhlin vill gärna ta på sig någon form av offerkofta men hans ledarskap har minst lika stor del i den dåliga stämningen. Han kastar sten i glashus. Det är bara fyra fem år sedan som Arbetsmiljöverket utredde arbetsmiljön för anställda inom utbildningsförvaltningen. Och våra samverkansmöten har präglats av en trevlig dialog på alla förvaltningar utom just på utbildningsförvaltningen, säger Birgitta Tångerby.

Fakta

Haninge i bottenskiktet i "Bästa skolkommun"

På Lärarförbundets senaste rankning ”Bästa skolkommun” från hösten 2018 var Haninge 237:e kommun. Det betyder att kommunen fortfarande är en av landets 55 lägst rankade kommuner, enligt förbundet.

Enligt senaste mätningen har dock Haninges lärare blivit friskare och andelen elever som klarar gymnasieutbildningen inom tre år har dessutom ökat.

Sedan tidigare är Haninge en av de mest generösa kommunerna när det kommer till lärarlönerna.

Andelen utbildade lärare och lärartätheten ligger dock kvar i landets absoluta bottenskikt. Och Haninge har tappat kraftigt i kategorin andelen invånare med högskolebehörighet

Källa: Lärarförbundet

– Det har rått en hierarki på utbildningsförvaltningens möten. Man ska räcka upp handen. Medan Mats Öhlin kunde ta ordet hur han ville och hur länge som helst. Vi från fackligt håll sitter inte och gråter för att ledningsgruppen försvinner, säger hon.

På ett drygt år har såväl grundskolechefen, utbildningschefen och gymnasiechefen lämnat Haninge kommun. Den enda roll som har fyllts är grundskolechefsposten.

Birgitta Tångerby säger att facket hoppas på en snabb rekryteringsprocess så att inte utbildningsverksamheten riskerar stagnera ytterligare.

– Haninges barn och unga är inte betjänta av att vi inte kommer någonstans. Det finns absolut risker med att det stagnerar. Det blir alltid olyckligt när flera chefer lämnar samtidigt.

Du tycker det är ett problem att man vittnar anonymt om kränkande bemötanden?

– Om man inte vågar stå med namn om att Maria Fägersten stått för kränkande bemötanden så kan ju ingen göra något åt det. Vi behöver fler utbildade lärare i Haninge, och det gynnar inte rekryteringen till kommunen med att det finns anonyma vittnesmål på detta sätt. Vem vill jobba här då?

 

Birgitta Tångerby, Kommunals ordförande i Haninge

Birgitta Tångerby, Kommunals ordförande i Haninge

 

Finns det inte ett värde i att man kan lyfta arbetsmiljöproblemen anonymt?

– Möjligtvis, men då känner jag också att man kan tala ihop sig med några andra kollegor och ta steget att tillsammans stå med namn och gå till kommundirektören eller personaldirektören med det. Och jag tror inte kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) skulle tveka en sekund om någon skulle vilja ha ett möte med henne om frågorna kring Maria Fägersten.

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18

Birgitta Tångerby menar att facket själva har lyft arbetsmiljöproblem för lärarna till Mats Öhlin.

– Det finns många exempel på hur medlemmar från Kommunal och Lärarförbundet lyft lärarnas arbetsmiljö i Haninge utan att Mats Öhlin gjort något åt det. Situationen har varit sådan i åtminstone fem år.

Birgitta Tångerby poängterar att tjänstemännen jobbar på uppdrag av politiken, och hon tar Maria Fägersten i försvar.

– Maria Fägersten är en känslomänniska och känslomänniskor ställer ofta mycket frågor för att sätta sig in i saker och ting. Det märkliga är att kartläggningen runt henne kommer upp till ytan först i slutet av 2018, efter att Mats Öhlin fått sina två miljoner kronor och lämnat kommunen, säger Birgitta Tångerby.

Hon tycker att fokus hamnat fel.

– Förvaltningsledningen kanske hade behövt vara ute mer i verksamheten. Kanske man ska börja med lärarnas arbetsmiljö. Vi har många outbildade lärare i Haninge och det har betydelse för resultaten.

Hon tycker att prestigevärvningen, ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom som kom in som grundskolechef i Haninge 2015 känd för att ha lyft skolresultaten på förra problemskolan Ronnaskolan i Södertälje, inte lyfte Haninges resultat och att den tidigare hyllade Mats Öhlin inte uträttade något sista åren.

Fakta

Detta är kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem.

Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa, och kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Det är bra att diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, både nyanställda och inhyrda.

Källa: Arbetsmiljöverket

– Jag kan ju inte påstå att skolresultaten peakar i Haninge. Vi tycker inte det är dumt att byta ut förvaltningsledningen. Det brukar hända saker då.

Men att grundskolechef, utbildningschef och gymnasiechef alla slutar inom ett drygt år på kommunen?

– Det är klart att det skapar spekulationer om att det inte fungerar bra. Men jag upplever att både nya kommundirektören och nya HR-direktören har satt ribban väldigt högt och att det nu händer saker och ting.

Birgitta Tångerby säger att Haninges utbildningsförvaltning kanske behöver en stabil ledningsgrupp ”med öppet, gott klimat.”

– Där man inte känner att man inte vågar säga något för att det då ska hända mig något. Man får kanske titta på vad för andra saker man behöver jobba med kring arbetsmiljön. Jag känner att det blir lite större. Man ska också ha personal som känner sig stolt över att jobba i Haninge kommun.

– När Mats Öhlin började som utbildningschef började han prata om synvändan, att alla kan och att vi måste förändra synen på elever och skolan. I Brandbergen hände jättemycket med dåvarande Klockarbergsskolans resultat. När har vi på senare tid kunnat visa sådana fantastiska exempel i Haninge?

– Vi vill absolut inte ha någon förvaltare. Det ska hända saker med en ny utbildningschef, det måste det göra, säger Birgitta Tångerby.
1. Har ni förtroende för kommunalråd Maria Fägersten (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande?
2. Vad behövs för att öka skolresultaten i Haninge kommun?
3. Upplever ni att utbildningsförvaltningens ledning varit stängd de senaste åren?
4. Upplever ni att det varit dålig arbetsmiljö på utbildningsförvaltningen? Har det påverkat era medlemmar?

Mats Pettersson, ordförande Lärarförbundet i Haninge
1. Ja
2. Mer resurser och personal
3. Nej
4. Nej, vi har inte hört något från våra medlemmar på förvaltningen
Anders Wilhelmsson, ordförande Lärarnas Riksförbund i Haninge
1. Vi har aldrig haft några problem i kommunikationen med Maria Fägersten. Vi har haft bra samtal.
2. Skolorna måste få full täckning för pris och löneuppräkning. Vi har varje år fått ”jobba in” stora delar av våra löneförhöjningar, vilket lett till ökad arbetsbelastning. Dte behövs också mer satsning på elever i behov av särskilt stöd. Arbetsmiljön måste förbättras, där mer tid kan ägnas åt för- och efterarbete inför lektioner och mindre tid till administration, dokumentation och andra liknande arbetsuppgifter.

– Man måste också synliggöra alla arbetsuppgifter en lärare har, inte bara undervisningen, för att se hur arbetsbelastningen slår. Vi ser en klar ökning av denna. Det påverkar kvaliteten i undervisningen och därmed måluppfyllelsen.

3. Vi har aldrig upplevt utbildningsförvaltningens ledning som stängd.

4. Vi har ingen uppfattning om detta. Vi har inte fått några signaler från de få medlemmar vi har centralt på förvaltningen.
Mats Ernstson, ordförande, Vision i Haninge
1. Vi har förtroende att arbetsgivaren följer det som följer av lagar och avtal som gäller inom arbets- och arbetsmiljörätten. Vi utgår ifrån att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och förhindra ohälsa.

2. Storleken på klasser, god arbetsmiljö för elever och lärare, studiero samt trygghet i och utanför skolan kan bidra till bättre skolresultat.

3. Vision har under de senaste åren haft en god dialog med utbildningsförvaltningens ledning. Ledningen har fullgjort sin skyldighet enligt MBL och samverkansavtalet.

4. Vi har tidigare uttryckt viss oro över antalet obehöriga lärare och tryggheten i och utanför skolan. Det påverkar i första hand den psykosociala miljön för våra medlemmar.