Fällde träd – riskerar böter på 90 000 kronor

Fastighetsägaren själv menade att han inte ägnat sig åt trädfällning, utan slyröjning.
Fastighetsägaren själv menade att han inte ägnat sig åt trädfällning, utan slyröjning.
Att fälla träd otillåtet kan stå dig dyrt. Det vet en man, på Harö, som riskerar böter på 90 000 kronor.

För sex år sedan fick Värmdö kommun ett anonymt klagomål om att någon fällde träd på ön Harö i Värmdös skärgård. Kommunen åkte ut och inspekterade och konstaterade att fällningen inte var tillåten i det strandskyddade området.

Skulle plantera 800 tallar

Fastighetsägaren själv menade att han inte alls ägnat sig åt trädfällning, utan slyröjning och gallring, något som kommunen inte köpte.

För snart två år sedan beslutade Värmdö kommun att fastighetsägaren skulle återplantera 800 tallar. Detta skulle ske senast i slutet av mars 2015, annars väntade vite på 90 000 kronor, berättar DN.

Men än har inga träd kommit i marken utan återväxten som skett i områdena bedöms vara naturlig. Därför ansöker Värmdö kommun nu hos Mark- och miljödomstolen att mannen ska tvingas betala vitet.