Fällning av träd i Viksjö har anmälts

Den omtvistade trädfällningen vid Viksjövallen har anmälts.

Men kommunen nekar till att fel har begåtts – träden var en säkerhetsrisk, menar man.

Lokaltidningen Mitt i har vid tidigare tillfällen skrivit om trädfällningen vid Viksjövallen vintern 2012.

I sommar har en privatperson anmält kommunen till åklagaren för att ”olovligt ha fällt 80 pilträd”. Även en anställd på kommunen har anmälts för tjänstefel, brott mot miljöbalken samt slöseri med skattemedel.

Åklagaren har tagit emot anmälan och skickat den vidare till länsstyrelsen.

– I det här fallet är länsstyrelsen tillsynsmyndighet, säger åklagare Aino Alhem.

Länsstyrelsen har i sin tur begärt ett yttrande från Järfälla kommun och i ett svar som nu lämnats in förnekar kommunen att man gjort fel.

I stället påpekar kommunen flera brister i anmälan: Bland annat är hänvisningen i anmälan till detaljplanen felaktig. Fotbollsplanen på Viksjövallen ligger utanför planområdet.

Likaså var antalet stora träd som fälldes runt fotbollsplanen högst 24 till 30 stycken, och de var av olika slag, inte enbart pilar.

De träd som togs bort var även i dåligt skick och en säkerhetsrisk. De hade bland annat växt in i och förstört stängslet runt fotbollsplanen.

Såväl en idrottsförening som en skola som använder fotbollsplanen, och även personer som bor i närheten har haft önskemål om att vegetationen runt fotbollsplanen tas bort, enligt kommunen.

Länsstyrelsen har ännu inte yttrat sig över kommunens svar. Lämnar länsstyrelsen anmälan vidare till åklagaren räknar Aino Alhem med ett beslut om ”någon månad”. Bedömer hon att ett brott begåtts kan brottsrubriceringen bli brott mot områdesskydd vilket kan ge böter eller upp till två års fängelse.

– Oftast är det böter, säger Aino Alhem.