Falsk hemtjänstpersonal tar sig in hos äldre

Bedragare utger sig för att vara hemtjänst. Nu varnar Värmdö kommun.
Flera äldre har larmat om bedragare.
Flera rapporter har kommit in om falsk hemtjänstpersonal som tar sig in hos Värmdöbor. Nu varnar Värmdö kommun för bedragarna.
– Man ska veta vem personen är innan man släpper in den, säger Gabriella Rodling.

Efter att flera rapporter har kommit in gällande bedragare som utger sig för att jobba inom hemtjänsten har Värmdö kommun valt att gå ut med information på sin hemsida.

Där skriver de att de äldre ska vara försiktiga med vem de släpper in genom dörren.

Enligt Gabriella Rodling, vård och omsorgschef, vet de äldre ofta vem de har som hemtjänstpersonal. Men vid minska osäkerhet ska man be om legitimation. 

– Man ska veta vem personen är innan man släpper in den. Man kan aldrig vara nog försiktig, säger hon.

Ringer vid ändringar

Enligt Gabriella Rodling så ska hemtjänstpersonalen alltid ringa i förväg om det sker ett byte av personal.

– Om det blir en ändring så informerar vi om det, säger hon.

De äldre uppmanas även tänka på att aldrig lämna ut någon information så som portkoder, telefonnummer eller annat som bedragarna kan ha nytta av.