Falsklarm ledde till lex Sarah-anmälan

Gustavsberg Hemtjänsten i Gustavsberg/Ingarö har gjort en lex Sarah-anmälan efter att risk för missförhållanden inom omsorgen för personer med funktionshinder upptäckts.

Anledningen är att en person som ofta vistas hos en kund gärna larmar, eftersom denne gärna vill ha besök av hemtjänstpersonalen, skriver tidningen Skärgården.

Efter många falsklarm bedömer hemtjänsten att det finns en risk att personen inte ska få hjälp vid en verkligt akut situation.