Fältassistenter kommer tillbaka i Haninge – ska öka tryggheten

Fältassistent och Maria Linderberg, kultur och fritidschef på Haninge kommun.
En fältassistent (arkivfoto) samt Maria Linderberg, kultur- och fritidschef på Haninge kommun.
Haninge kommun har tillsatt fyra fältassistenter för att öka tryggheten ute bland ungdomar i och vid Haninges skolor.
– De kommer tidigt att kunna fånga upp och hjälpa till att motverka sociala problem, säger Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef i Haninge.

För tio år sedan försvann de så kallade fältfritidsledarna från Haninges gator och torg i en kommunal besparingsåtgärd.

Men sedan några veckor tillbaka är fyra fältassistenter tillsatta.

Fältassistenterna ska jobba med trygghetsskapande åtgärder i och utanför Haninges skolor och stötta upp polisen och kommunens förebyggarteam som samordnar nattvandringarna i Haninge.

Ska arbeta där vuxennärvaro saknas

– Fältassistenterna kommer tidigt att kunna fånga upp och hjälpa till att motverka sociala problem, säger Maria Lindeberg, chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Fältassistenterna kommer främst att arbeta i områden i Haninge där vuxennärvaron anses saknas. De ska utgöra en länk mellan ungdomar, skolan och olika myndigheter och även samarbeta med ungdomarnas föräldrar.

Enligt den styrande mittenkoalitionen är fältassistenterna en nyligen beslutad satsning från deras sida.

Kommer att utvärderas

– Otrygghet inskränker friheten och för mig är det en grundläggande frihetsfråga att känna sig trygg och att alla ska kunna röra sig fritt i hemkommunen, säger Göran Florén (L), ordförande i idrott- och fritidsnämnden i Haninge.

Annett Haaf (S), ordförande i socialnämnden, tycker att det är bra att satsningen kommer igång innan sommaren.

– Vi kommer att göra en ordentlig utvärdering av arbetet, säger hon.