Familjebostäder höjer hyrorna

STOCKHOLM Från och med årsskiftet börjar Familjebostäders nya hyror att gälla. Det kommunala bostadsbolaget har drygt 21 000 bostäder i Stockholm.

Lägenhetshyrorna höjs med mellan drygt 1 procent och 2,7 procent 2013.