Familjehemmen behöver bli fler

Sedan ett par år tillbaka vill Södertörnskommunerna få kontakt med fler som kan tänka sig att bli familjehem åt barn.

I Huddinge ska man försöka få fler att ställa upp genom informationsmöten.

Att det är en stor brist på familjehem i Stockholms län har varit känt länge. För ungefär ett år sedan flaggade politiker i flera kommuner för att det behövdes fler jour- och familjehem.

I medier rapporterades det att antalet placeringar på jourhem ökat med 25 procent mellan 2011 och 2012, och på familjehem med 13 procent i Stockholms län.

– Alla kommuner har svårt att hitta familjehem, principen är att det ska vara nära hemtrakten. Vi hittar alltid familjehem, men det kan ta tid ibland, säger Lena Bohman Gustavii, familje- hemsrekryterare i Huddinge kommun.

Som en lösning på problemet har Huddinge samtidigt inlett ett samarbete med andra sedan ett par år tillbaka.

– Vi har ett samarbete med andra Södertörnskommuner eftersom det här en gemensam fråga och det är ett sätt att tillsammans försöka sprida information om hur det är att vara familjehem åt barn.

Åldern på barnen som man erbjuds att ta hand om kan variera från småbarn upp till 18 år. Lena Bohman Gustavii vet inte hur många familjehem som i dag är verksamma i Huddinge, men hon uppskattar att det handlar om 70–100 familjer.

Den 15 april hålls det första informationsmötet i Huddinge, där även representanter från Haninge, Tyresö och Nynäshamn är på plats.

– Familjer som har funderat på att bli familjehem kan då komma och få mer information, säger Lena Bohman Gustavii.

Fakta

Ska följa barnkonventionen

Sverige har antagit FN:s konvention om barnens rättigheter, den innebär att kommuner ska ta hänsyn till vad som föreskrivs om barns rättigheter.

2010 var nära 25 000 barn upp till 20 år i Sverige placerade eller omhändertagna enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Källa: Sveriges kommuner och landsting