Min lokala hjälte

Familjeparken försenas igen

Länsstyrelsen upphäver en del av detaljplanen för den tilltänkta Familjeparken i Hågelby. En miss från kommunens sida gör att planen måste ställas ut igen.

Byggstart skjuts nu upp minst ett år.

Familjeparken i Hågelby är tänkt att bli en stor turistattraktion och en av landets största upplevelsesatsningar. Gröna Lunds före detta ägare Familjen Lindgren AB ligger bakom det hela och Botkyrka kommun har räknat med att nöjes­fältet ska skapa 1 000 nya jobb på sikt.

Men nu har länsstyrelsen underkänt detaljplanen, eftersom kommunen har gjort ett formellt fel. De ändrade i detaljplanen ­efter utställning och lade till ett nytt område på ritningarna. Men ändringen ställdes aldrig ut igen för allmänhetens beskådan.

– Vi har bara prövat det rent formella, inte de andra invändningarna i överklagan, säger handläggare Lina Strode på länsstyrelsen.

Först när det formella är tillrättat kan resten av klagomålen prövas – bara att komma fram till att den omfattande detaljplanen är formellt felaktig tog åtta månader.

– Vi var beredda på att folk skulle överklaga, men inte att vi skulle behöva göra om detaljplanen igen på det här viset, säger John John Lindgren, vd på Familjen Lindgren.

Parallellt med överklagan till länsstyrelsen finns överklagan som gäller andra delar av planerna, och som prövas i förvaltningsrätten enligt kommunallagen. Främst handlar kritiken om att nöjesfältet hotar den så kallade Bornsjökilen, ett av tio stora grönområden som fungerar som ”lungor” för Stockholmstrakten.

– Att riskera Bornsjökilen är oansvarligt, onödigt och långt ifrån lagom hållbart, säger Jan Govella på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka har gjort kortfilmen ”Änglamark eller nöjespark?” som finns på Youtube. De är helt emot ett bygge i området och har även skrivit till EU-kommissionen i protest.

Kommunens projektledare Anders Nilsson vill inte uttala sig om länsstyrelsens beslut utan hänvisar till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S).

– Vi hoppas att överklaganden hanteras skyndsamt, men saken ligger inte hos kommunen nu, ­säger Peter Nyberg.

Han tror att byggstart kan komma i gång tidigast 2014. Från början var byggstart satt till i år.

Fakta

Många har överklagat

Botkyrkapartiet och fyra privatpersoner har överklagat planerna till Förvaltningsrätten.

Botkyrka ridsällskap, Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem, Hågelby Stallförening, Botkyrkapartiet samt tre privatpersoner har överklagat till länsstyrelsen.

Naturskyddsföreningen har även skickat ett klagomål till EU-kommissionen.