Fem familjer hotas av vräkning

Familjerna säger att de ville bygga en framtid för oss och våra barn.
Familjerna säger att de ville bygga en framtid för oss och våra barn.
Det här flygbladet sätter de upp på Lidingö.
Det här flygbladet sätter de upp på Lidingö.
Familjerna trodde att de kunde bo kvar i sina lägenheter på Lidingö med tillsvidarekontrakt som de haft sedan 2016.
Nu sägs de upp eftersom Lidingö stad förra året bestämde att nyanlända får behålla hyreskontrakt max två år. Ett tiotal barn drabbas av beslutet.
– Det här beslutet är hårt för oss, säger Mahmoud Mamo.

Mahmoud och Nour Mamo och deras två barn är en av de fem familjer som 2016 anvisades till Lidingö av Migratiosnsverket efter flera år på flykt. Alla fmailjerna fick andrahandskontrakt på lägenheter. Inget slutdatum för hyresperioden anges på deras kontrakt.

– Vi var så glada över det här. Vi har lärt oss svenska och kommit in i samhället, säger Mahmoud.

Han och Nour har använt tiden till studier i svenska på SFI, nu planerar Mahmoud att söka snickarjobb. Nour ska plugga vidare. Barnen går på förskolan, rotat sig och fått kompisar.

Chockade över beskedet

De blev chockade när beskedet att de skulle bli uppsagda från sina lägenheter kom i januari. Nu har de sex månader på sig att hitta nytt boende.

Bakgrunden är att Lidingö stad i oktober förra året fattade ett beslut som innebär att alla nyanlända som anvisats till Lidingö från och med 1 mars 2016 får behålla sina hyreskontrakt max två år.

– Därefter är de att jämställas med alla andra i Sverige. Detta innebär att man måste ta ansvar för att dels lära sig svenska, hitta ett arbete och en bostad, säger Anna Rheyneclaudes Kihlman, (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Problemet är att de fem syriska familjerna fått annan information när de flyttade in.

Handläggaren sade att vi kunde bo kvar så länge vi ville

– När vi skrev på hyreskontraktet frågade jag två gånger om sluttid på kontraktet. Handläggaren sade att vi kunde bo kvar så länge vi ville, säger Mahmoud.

– Vi kan omöjligen veta eller kommentera vad en enskild handläggare har sagt eller inte sagt för två år sedan, säger Anna Rheyneclaudes Kihlman (M).

På kontraktet anges ingen sluttid.

Ali Mohammed Al Mustafa och hans familj var där samtidigt och fick samma information. Han var matematiklärare i Syrien och pluggar till undersköterska. För honom är beslutet som att snubbla på mållinjen.

– Jag hinner inte plugga klart och få jobb, vilket innebär att jag inte kan få bostad. Jag tycker att man borde få hjälp med boede så länge man studerar, säger han.

Det var majoriteten (Moderaterna, Kristdemokraterna och  och Lidingöpartiet) som fattade beslutet. Socialdemokraterna, Centerpariet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverade sig. Miljöpartiet har även överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Anna Rheyneclaudes Kihlman, finns möjlighet att ni omprövar beslutet som kritiserats hårt?

– Vi är medvetna om att detta beslut är överklagat till förvaltningsrätten, vi följer ärendet nära och avvaktar därför att kommentera eventuella överklaganden.

Familjerna har skapat ett kontaktnät på Lidingö. Flera grannar kämpar för deras sak.

– Jag har trivs så med mina nya grannar. Det här är förfärligt.  Man kan inte ställa barnen på gatan, säger Margareta Sahlin.