Familjer studeras i fyra år

Norra Djurgårdsstaden Familjer i Djurgårdsstaden får direkt veta hur mycket el de använder. I fyra år ska en forskare på KTH kolla hur konsumtionen påverkas av direktinformationen.

I Norra Djurgårdsstaden finns så kallade smarta hus som dels berättar vad elen för tillfället kostar (el kostar olika under olika tider på dygnet), dels om energin kommer från sol, vatten eller brunkol. Det man vill undersöka är om personerna blir benägna att betala mindre för lika mycket el. Och om de använder mindre el när det blir mer tydligt hur miljön påverkas.