Fånge anmälde kriminalvården

TÄBY Justitieombudsmannen inleder nu en utredning mot kriminalvården. Detta efter att man fått in en anmälan från en tidigare intagen på Täbyanstalten. Anstalten är av lägsta säkerhetsklass och enligt anmälan har mannen under sin tid där skött sig exemplariskt.

Nu har han dock förflyttats till anstalten Saltvik utanför Härnösand, som är av högsta säkerhetsklass.

Förklaringen man har gett mannen är att flyktrisken anses större när han har mindre tid att avtjäna på sitt straff. Mannen hänvisar till att han skött sig fläckfritt och förstår inte beslutet.

Fången berättar också att han inte har fått tillgång till en tolk vid behov. Inte heller har man gett honom mediciner som han har behövt.