Fånge flydde från sjukhus

En intagen fånge vid häktet i Sollentuna lyckades avvika under ett sjukhusbesök på Karolinska. Detta efter att de två kriminalvårdarna tappade uppsikten över den intagne.

Nu straffas de båda kriminalvårdarna med fem dagars löneavdrag.

I bevakarnas uppgifter ingår att ha koll på lokalerna och inventera flyktvägar. Huvudregeln är att klienten aldrig får lämnas utan uppsikt. Kriminalvårdens personalansvarsnämnd skriver i sitt beslut att de båda anställda har gjort sig skyldiga till allvarlig misskötsamhet genom att ha brutit mot säkerhetsbestämmelser.