Fängelse för sex unga efter Baggebymordet – 23-åring får livstid

Två av de misstänkta greps vid Lidingöbron direkt efter mordet.
Två av de misstänkta greps vid Lidingöbron direkt efter mordet.
Domen efter den massiva rättegången om två beställningsmord, ett på Lidingö och ett i Göteborg har i dag meddelats i Göteborgs tingsrätt.
23-åring får livstids fängelse.

Idag på förmiddagen meddelade Göteborgs tingsrätt domen i det uppmärksammade Baggebymordet som skedde i juni förra året.

Den yngste sköt – får ungdomsvård

Sex av sju unga personer som på olika sätt var inblandade i mordet döms till fängelsestraff efter den massiva rättegång där även ett mord i Göteborg, med liknande tillvägagångssätt och delvis samma misstänkta avhandlades.

Den person som höll i själva mordvapnet, ett skjutvapen, var vid tillfället 17 år och döms till sluten ungdomsvård i 4 år för mordet.

Livstids fängelse för 23-åring

Enligt domen utfördes och planerades mordet av 18- åringen och en 23-åring i samförstånd på beställning. 23-åringen döms till livstids fängelse.

Övriga inblandade i mordet, tre unga män 19, 20 och 21 år gamla döms för medhjälp till mord. De får 4, 7 respektive 14 års fängelse för detta och andra brott i samband med Lidingömorden och mordet i Göteborg som prövats i samma rättegång.

Unga kvinnor dömdes för grovt vapenbrott

Två unga kvinnor, båda 19 år döms till 1 år och 2 månades, respektive 1 år och 3 månaders fängelse för grovt vapenbrott. Kvinnan som får det längre fängelsestraffet döms även för penningtvätt. Båda två frikändes dock från medhjälp till mord.

Tingsrätten har även dömt ut skadestånd till mordoffrens anhöriga.

Ungdomsrabatt och kortare straff

De båda morden i Göteborg och på Lidingö var beställningsmord där gärningsmännen planerade och utförde morden mot betalning. Tingsrätten anser att påföljden för den här typen av mord bör vara livstids fängelse.
Men med hänsyn till de åtalades låga ålder har flera inblandade fått kortare straff. För gärningsmän under 21 år finns regler som gör att de inte får dömas till livstids fängelse. Det finns även regler om ungdomsrabatt på påföljder, något som tingsrätten tillämpat i detta mål.