Fängelsedom efter nazistupplopp

Händelsen inträffade i januari 2016.
Händelsen inträffade i januari 2016.
Tre män döms för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp efter Nordiska Motståndsrörelsens otillåtna demonstrationen i januari 2016.

Stockholms tingsrätt har dömt tre män till fängelse och samhällstjänst efter upploppet på Medborgarplatsen i januari 2016.

Det var den 23 januari som en icketillåtet demonstrationståg marscherade från Karlavägen till Medborgarplatsen. Gruppen bestod av ett fyrtiotal personer med flaggor, sköldar och banderoller från nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Enligt NMR:s hemsida var syftet att framföra sin åsikt kring Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Skrek ”heil Hitler”

En av männen, 33 år, döms nu till en månad fängelse för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp efter att ha uttalat sig nedsättande om bland annat ras, hudfärg och trosbekännelse. Han ska även ha skrikit ”heil Hitler”. De andra männen, 26 respektive 47 år, dömdes till samhällstjänst på 50 timmar vardera på grund av våldsamt upplopp.

Löd inte polisen

Av filmmaterial framkommer att demonstranterna ville ta en annan plats än den polisen anvisat. Demonstranterna ska ha skrikit ”framåt” och ”håll ihop” upprepade gånger, samtidigt som en stor grupp personer springer fram mot polisen med sköldar och banderoller. De ska även ha kastat en flaska mot en annan folksamling, däribland polisen.