Fängelser i Täby och Österåker utökar innan jul

Anstalten Tåby/Anders Thunberg
Till jul får Täby liksom Österåker nya platser, säger Fredrik Thunberg, Kriminalvården.
Redan innan jul ska anstalterna Österåker och Täby få vardera åtta nya fängelseplatser för att klara platsbristen. I Österåkers fall är det utöver de uppemot 144 nya platser som redan beslutats de närmaste tio åren.

– Vi är på väg att öppna åtta nya platser på anstalten Österåker före jul. På Täbyanstalten bygger vi också åtta platser, säger Fredrik Thunberg, chef för Kriminalvården Stockholm Öst (anstalterna Österåker och Täby).

Beredskapsplatser

De 16 nya platserna är så kallade beredskapsplatser, tillfälliga platser, men ska lindra den allmänna platsbrist som råder på landets fängelser.

Med de nya platserna kommer anstalten Österåker kunna öka antalet fångar från 93 till 101.

Sedan tidigare finns beslut att inom den närmaste tioårsperioden skapa ytterligare uppemot 144 platser på Österåkersanstalten.