Fann 85 000 kronor i grovsoprummet

Kvinnan gjorde ett närmast osannolikt fynd – 85 000 kronor i ett soprum i Skärholmen. Hon lämnade in pengarna till polisen, som tog dem i beslag.

Nu anser JO att kvinnan bör få tillbaka pengarna.

Det var en januaridag 2013 som kvinnan gjorde upptäckten i grovsoprummet i ett bostadskvarter i Skärholmen. I en sopsäck låg en jacka innehållande 85 000 kronor. Kvinnan tog med sig jackan, sopsäcken och kontanterna och lämnade in alltsammans som hittegods till polisen.

Enligt lagen om hittegods ska godset tillfalla upphittaren om ägaren inte blir känd inom tre månader. Men trots att ingen ägare gav sig till känna fick kvinnan inte ut pengarna.

Orsaken var att polisen – dagen efter kontanterna lämnades in – inledde en förundersökning om misstänkt penninghäleri. Polisen beslutade därför att ta pengarna i beslag.

Men efter en månad lades förundersökningen ner och beslaget hävdes. Det innebar dock inte att kvinnan fick pengarna. Polisen gjorde nämligen bedömningen att de beslagtagna pengarna inte kunde återgå till att hanteras som hittegods.

Kvinnan begärde gång gång att få besked om vem kontanterna skulle lämnas ut till. Men något sådant besked fick hon aldrig, och därför gjorde hon till slut en anmälan till JO, Justitie­ombudsmannen.

JO kritiserar nu polisens handläggning och slår fast att beslaget ”rätteligen” borde ha återgått till att hanteras som hittegods.

JO:s beslut är inte bindande, men kvinnans advokat Patric Lindblom räknar med att polisen följer beslutet och låter pengarna tillfalla kvinnan.

– Ja, det hoppas jag verkligen. Annars får vi över­väga att stämma polisen genom JK. Men det tror jag inte behövs.

Han tycker att kvinnan har all rätt till pengarna.

– Hon har varit hederlig och lämnat in pengarna till polisen. Det hade nog inte alla gjort om de hittat 85 000 kronor i ett soprum.

Polisen hade i förra veckan inget besked om hur man tänkte göra.

– De håller på och tittar på detta nu. Vi är väldigt måna om att det ska bli helt rätt, säger Kia Samrell, presstalesman hos polisen.

Fakta

Vad är hittegods?

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde. Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det betraktas inte som hittegods.

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar. Polisen är skyldig att ta emot hittegodset.

Källa: Polisen