Får 90 000 för att leta fladdermöss

HANINGE Haninge kommun får 90 000 kronor i bidrag av länsstyrelsen för att reda ut var fladdermössen finns i kommunen.

Länsstyrelsen fördelar totalt 3,6 miljoner kronor till 26 insatser för naturvården i 13 kommuner i länet.

Enligt Britt Forsén, miljöhandläggare på länsstyrelsen, satsar flera kommuner i år på att göra det lättare att komma ut i naturen – genom stigar, skyltar, kartor och guidningar.

Kommunerna kan sedan några år tillbaka söka statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.