Får både ja och nej om garage

JÄRFÄLLA En fastighetsägare som sökt bygglov för en ny altan och ett nytt garage har fått nej av såväl kommunen som länsstyrelsen. Kommunen har sagt nej med hänvisning till att byggnaderna skulle hamna på mark som inte får bebyggas. Ett bygglov kan leda till att fler vill bygga på sådan mark, befarar kommunen och får medhåll av länsstyrelsen.

Fastighetsägaren får rätt på en punkt. Kommunen har inte tagit ställning till om fastighetsägarens gamla garage får rivas, vilket kommunen måste pröva.