Får bakläxa för nekat bidrag

Hässelby Ett par från Hässelby sökte socialbidrag men fick avslag från stadsdelen eftersom de ansågs ha haft för mycket pengar tidigare månader.

Men förvaltningsrätten, dit paret överklagade beslutet, underkänner resonemanget. De menar att första gången man söker försörjningsstöd finns det inte anledning att ge avslag baserat på tidigare inkomster då den som söker förmodligen inte satt sig in i systemet än.

Stadsdelnämnden ska därför göra en ny bedömning, enligt förvaltningsrätten.