Här får Blackeberg 130 nya lägenheter

I Blackeberg centrum planeras 130 nya lägenheter.
I Blackeberg centrum planeras 130 nya lägenheter.
Vårdcentralen rivs och på platsen byggs 130 lägenheter – det är planen för Blackebergs centrum.
– Det handlar om att utnyttja ytorna bättre, säger Jan Valeskog (S).

Här kommer stora förändringar ske de närmsta åren. 130 nya lägenheter är på gång i Blackebergs centrum, 100 hyresrätter och 30 bostadsrätter – på den plats där vårdcentralen och ytterligare ett hus står i dag. Men blackebergsborna behöver inte oroa sig om att de behöver stå utan vårdcentral under byggtiden. Tanken är att den nya ska upp innan den som står där i dag rivs.

Stadsbyggnadskontorets förhoppning är att projektet ska ha en antagen detaljplan under våren 2019 och att folk ska kunna börja flytta in i sina nya hem två år senare.

– Det är en bra plats, nära till kommunikationer i en levande stadsmiljö, säger ordförande i exploateringsnämnden, Jan Valeskog (S).

På tomten har det inte tidigare stått bostäder – utöver vårdcentralen är det kontorsbyggnader.

– Det handlar om att utnyttja ytorna bättre, helt enkelt.

I planprocessen som nu tar vid kommer stadsbyggnadskontoret därför få kolla noga på hur man kan hantera buller från tunnelbanespåret.

En annan utmaning i projektet är det faktum att Vinjegatan som omger tomten på ena sidan kommer att dras om för att ge mer plats till bebyggelsen. Ytterligare något som kan sätta käppar i hjulet är det faktum att parkeringen som ligger bredvid Vinjegatan kommer att påverkas av bygget. Här har Stockholms stads parkering ett avtal som sträcker sig fram till 2025.

Exploateringsnämnden kommer att klubba planerna den 21 september.