Får bo kvar efter mammans död

Emelie och Therese Uhre, här med katten Mini, 1, är glada och lättade över att de får ta över lägenhetskontraktet.
Emelie och Therese Uhre, här med katten Mini, 1, är glada och lättade över att de får ta över lägenhetskontraktet.
Systrarna Therese och Emelie Uhre hotades av vräkning från familjens hyreslägenhet i Danderyd i höstas sedan deras mamma dött i cancer.

Nu – ett år senare – har bostadsrättsföreningens styrelse ändrat sig och de får bo kvar.

– Vi är jätteglada, säger Therese Uhre.

I början av förra året avled Therese och Emelie Uhres mamma Anita i cancer. Mitt i sorgearbetet fick systrarna chockbeskedet att bostadsrättsföreningens styrelse tyckte att Emelies inkomster inte var till-räckligt stora för att hon själv skulle kunna betala hyran för lägenheten.

Emelie uppmanandes att säga upp hyreskontraktet och flytta, detta trots att styrelsen visste att de båda systrarna delade på hyran.

Systrarna jobbade då som nu på dagis med fasta månadsinkomster på 17 000 respektive 18 000 kronor. Hyran är 6 400 kronor i månaden.

Att brevet riktade sig till enbart Emelie berodde på att Therese varit skriven hos pappan på Gullmarsplan de senaste åren trots att hon bott tillsammans med systern.

Pressen på dem har varit stor i väntan på att deras ärende skulle upp i hyresnämnden i mitten av juni.

Strax innan ärendet skulle behandlas fick de veta att styrelsen för bostadsrättsföreningen beslutat att de får ta över hyreskontraktet till lägenheten där Emelie har bott sedan hon föddes.

– Styrelsen kunde ha gjort det här på en gång så hade vi sluppit oron. Våra inkomster är desamma som i höstas, säger hon.

Nu är de i alla fall jätteglada.

– Det känns som om en sten har lyfts undan. Nu kan vi äntligen se framåt, säger Therese Uhre.

Lena Klintefall, 46, är ledamot i styrelsen i bostadsrättsföreningen.

– Främst är vårt beslut grundat på att de båda systrarna har inkomst av arbete och har haft det under året. Det gör att vi inte ser det som något problem med hyresbetalningen, säger hon.

PO Brogren, som i höstas engagerade sig i fallet som hyresgästföreningens representant, är glad över utgången.

– Det är roligt för systrarna och skönt för dem att de slapp domstolsdelen, säger han.

PO Brogren menar dock att en bostadsrättsförenings styrelse ska nöja sig så länge en hyra betalas in punktligt.

– Det är inte styrelsens uppgift att diskutera hur hyresgästen får in sina pengar, säger han.

På hyresnämnden kan man inte säga något om vad utgången blivit om ärendet tagits upp där.

– Vi uttalar oss aldrig i förväg men jag kan säga att hyresnämnden har till uppgift att få parterna att hitta en lösning i samförstånd. Det här är en glädjande utgång, säger hyresrådet Birgitta Wollsén.

Det känns som om en sten har lyfts undan. Nu kan vi äntligen se framåt.Therese uhre