Får ersättning efter sönderslagen dörr

En kvinna fick sin balkongdörr sönderslagen av polis i slutet av juni på Lidingö. Anledningen var att hennes väninna trodde att hon hade trillat och inte kunde ta sig upp när kvinnan inte öppnade dörren. Kvinnan uppger i brev till polismyndigheten att hon lider av en muskelsjukdom och har ramlat förut vilket gjorde vännen orolig. Därefter hade vännen tillkallat polis som bröt sig in i lägenheten. Polisen har enligt lag rätt att ingripa om misstanke om akut situation finns.

Men kvinnan var inte i någon nödsituation utan väntade på sin väninna vid ett fik som de hade bestämt att de skulle ses vid, men som vännen hade missuppfattat. Kvinnan beviljades 2 501 kronor i skadeståndsersättning för dörren.