Får ersättning för renoveringsarbete

KUNGSÄNGEN En 62-årig kvinna från Kungsängen beställde renovering av tak, väggar och golv i två rum av en byggfirma i Järfälla. När renoveringen i januari förra året ansågs färdig och golvskyddet togs bort märktes en höjdskillnad på tre centimeter. Enligt byggfirman är det vanligt förekommande med höjdskillnader på golv i olika rum. I ett yttrande skriver firman också att de erbjöd kunden att montera upp lister för att jämna ut nivåskillnaden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommenderar nu firman att åtgärda bristerna, samt betalar 1 348 kronor till kvinnan.