Får ingen ersättning efter sexnärmanden

När Roslagskvinnan var liten placerades hon i fosterhem och utsattes för närmanden av fosterpappan.

”Inte tillräckligt allvarligt” anser stat­en och nekar henne ersättning.

Sju år av sin barndom tillbringade flickan i fosterfamiljen, från det att hon var liten flicka. Fostermamman beskriver hon som ”känslokall” och fosterpappan som ”elak och farlig”. Vid två tillfällen ska han dessutom ha gjort tydliga sexuella närmanden, men enligt kvinnan lät han henne sedan vara, eftersom han förgrep sig på andra barn.

Nu har statliga ersättningsnämnden granskat Roslagsbons ärende och kommit fram till att hon inte har rätt till någon ersättning för övergrepp eller försummelse. Enligt nämndens beslut finns visserligen ingen anledning att ifrågasätta hennes uppgifter.

Där­emot är ersättningsnämndens bedömning att det hon utsattes för inte var av så ”allvarlig art” att hon kan få någon kompensation enligt ersättningslagen. Hur kvinnan upplevt sina totalt sju år hos fosterfamiljen, med tanke på beskrivningen av fostermamman och fosterpappan, tar nämnden inte upp i beslutet.

Roslagsbon är ett av 847 fall som ersättningsnämnden hittills har behandlat, av totalt 3 444 ansökningar. Av de 847 har 485 beviljats ersättning med 250 000 kronor vardera. 362, där­ibland Roslagsbon, har fått avslag.

– Det är klart att många som får avslag är besvikna och hör av sig. Men det är inte så att vi är nerringda, säger Jan Rehnberg, informatör på Ersättninsgnämnden.

En annan tidigare omhändertagen Roslagsbo fick där­emot ersättning efter att ha berättat om en mardrömslik uppväxt på barnhem och flera fosterhem, från det att hon var spädbarn. Liksom i det första fallet utsattes hon för sexuella närmanden, bland annat av en granne, och i fosterfamiljen blev hon utfrusen.

Bland annat har hon berättat hur fosterfamiljen lät henne äta ensam, förlöjligade henne och tvingade henne att göra mängder med hushållssysslor, ibland fram till midnatt. Ersättningsnämndens bedömning blev att hon utsatts för systematisk ”psykologisk misshandel, särbehandling och kränkande behandling”.

Fakta

Tidigare fosterbarn kan söka ersättning

Ersättningsnämnden är en myndighet bildad 2013.

Den prövar ersättning till personer som 1920–1980 vanvårdats då de som barn var omhändertagna i samhällsvård, exempelvis som fosterbarn.

Besluten kan inte överklagas, men man kan söka på nytt om det kommer fram nya omständigheter.

Fram till 31 december 2014 går det att söka ersättning.