Min lokala hjälte

Får inte bygga balkong på Djurgården

Balkong.
Ägaren av villan på Djurgården får inte bygga en ny balkong för staden.
Ägaren av villan på Djurgården vill bygga en ny balkong. Trots att nybygget inte bryter mot detaljplanen säger staden ändå nej.

Den stora villan byggdes på 1860-talet, och nu vill alltså ägaren bygga en balkong på husets framsida. Balkongen ska inte strida mot detaljplanen och har minskats i storlek under handläggningen av ärendet, men staden avstyrker ändå bygget.

Stadsmuseet är emot balkongen eftersom man tycker att den ovarsam, förvanskande och att: ”karaktären av lätt sommarnöjesarkitektur helt förtas om man uppför en balkong utanpå den tidigare öppna sommarverandan”.

Och även stadsbyggnadskontoret, som delar ut bygglov, säger alltså nej till balkongen med följande motivering: ”Åtgärden bedöms som ovarsam och förvanskande och som stridande mot översiktsplanen”.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden tar beslut om balkongen i kväll.