Får inte starta skola utan gympasal

HANINGE Friskolekoncernen NTI-gymnasiet nekas att starta en ny gymnasieskola i Haninge.

Skolinspektionen menar att det inte är säkerställt var ­skolan ska ha idrottslektionerna.

Nordens teknikerinstitut, som ligger bakom NTI-gymnasiet, vill starta el- och energiprogrammet, estetiska programmet, teknikprogrammet och handelsprogrammet.

NTI själv avsåg att ta kontakt med idrottsanläggningar i närheten efter att skoltillstånd getts.