Får kritik för redovisning

Spånga-Tensta Revisions­kontoret i Stockholm tycker inte att Spånga-Tensta gör rätt när det kommer till hanteringen av avgifter i äldre­omsorgen.

Kontoret har gjort ett 20-tal stickprover och det visade sig att bedömningarna för de insatser som görs saknade uppgifter om de äldres boendekostnader och inkomster.

Nu föreslår revisionskontoret att man snabbt rättar till problemet, och att ett bättre samarbete med dem som utför vårdinsatserna måste till.