Får löneavdrag för sitt snokande

Sollentuna En anställd på Försäkringskassan i Sollen­tuna har straffats med 25 dagars löneavdrag efter att ha gjort otillåtna sökningar om sig själv och en anhörig i kassans datasystem. Det handlar om 149 sökningar om bland annat läkarutlåtanden, deklarationer och beslut.

Enligt kassans egen utredning ska den anställde dock inte ha ändrat några uppgifter, och inte heller betalat ut pengar. Den anställde har uppgett att sökningarna gjorts för att hjälpa en anhörig som var sjuk. Arbetsgivaren såg detta som en förmildrande omständighet och valde därför löneavdrag i stället för avsked som straff.