Får rätt mot firma som sålde trasig bil

JAKOBSBERG Allmänna rek­lamationsnämnden (ARN) rekommenderar en bilhandlare i Håbo kommun att ersätta en kund i Jakobsberg som är missnöjd med sitt köp.

Efter att kunden hade gjort sitt köp upptäcktes ett fel som gjorde att bagageluckan öppnade sig under körning. När Jakobsbergsbon påtalade problemet för bilhandlaren förklarade de att det har hänt tidigare, men att de glömt att berätta det när köpet genomfördes. Dessutom fungerade inte bilstereon förrän motorn blivit varm. Dagen efter köpet slutade parkeringssensorerna att fungera.

Bilfirman hävdar att dessa fel inte fanns vid försäljningen, men har inte kunnat bevisa detta. ARN anser därför att bilfirman är skyldig att åtgärda felen utan kostnad för Jakobsbergsbon.