Skapaskolan ett steg närmare att byggas - nu har grannarnas överklagande avslagits.
Skapaskolan ett steg närmare att byggas - nu har grannarnas överklagande avslagits.

Skapaskolan ett steg närmare att byggas

Nyheter / Skola 

Mark- och miljödomstolen har avslagit grannarnas överklagande av planen för nya Skapaskolan i Fullersta.
Nu finns möjligheten att överklaga vidare till högsta instans, annars vinner detaljplanen laga kraft i slutet av februari.

Mark- och miljödomstolen har nu avslagit överklagandet av detaljplanen för nya Skapaskolan i Rosenhill.

Grannarna har möjlighet att överklaga vidare till högsta instans Mark- och miljööverdomstolen, men det är inte säker att ärendet tas upp där. Om fallet får prövningstillstånd beslutas senast den 23 februari.

– Om inget prövningstillstånd beviljas så vinner detaljplanen laga kraft och Skapaskolan kan då ansöka om bygglov, säger Susanna Udd, landskapsarkitekt på Huddinge kommun.

För Christer Holger, verksamhetschef för Skapaskolan, var beslutet enligt förväntan.

– Det har blivit fördröjningar längs vägen, vilket var väntat. Men vi står redo att lämna in bygglovsansökan den dagen planen är klar för att sedan kunna dra i gång verksamheten i nya skolan i augusti 2018, säger han.

Tillsammans med tidigare överklaganden har bygget av skolan, en F-9 med plats för 480 elever, hittills försenats med cirka ett år och beräknas nu stå klar höstterminen 2018 i stället för 2017, förutsatt att prövningstillstånd inte beviljas och att planen vinner laga kraft.

Det var i april som detaljplanen för Skapaskolan vann laga kraft, men överklagades då till länsstyrelsen av grannar. Motiveringen löd att naturvärden inte tagits i beaktning, att ägandeförhållanden hade ändrats och att tillägg hade gjorts i detaljplanen.


Läs mer: Skola försenas efter överklagande


Förvaltningsrätten avslog överklagandet i början av augusti förra året, men ärendet överklagades då vidare till Mark- och miljödomstolen, den näst högsta instansen. 

I dag bedrivs undervisningen i tillfälliga lokaler i Glömsta.


Läs även: Här planeras utegym och lekplatser

Fler nyheter från Stockholm

Axel Pershagen, pressansvarig, Hammarby fotboll
Allsvenskan

Hammarby vill ha fler egna talanger i A-laget

Nyheter

Två knivskadade efter rån

Insändarskribenten reagerar starkt på att en kvinna inte polisanmälde olyckan
Insändare

INSÄNT: ”Du körde på min mamma – och smet”

Nyheter

300 lägenheter ska byggas vid Grönstedtska

Nyheter

Skärholmens simhall hade olagliga kameror

Nyheter

Asbest upptäckt i Spånga badhus