Färdigbetat efter försök till fårstöld

Marken i Rågsveds friområde har tidigare betats av får och kor ...
Marken i Rågsveds friområde har tidigare betats av får och kor ...
... liksom av highland cattle.
... liksom av highland cattle.
Rågsveds friområde har tömts på betesdjur, efter att flera personer misstänks ha försökt stjäla får i en hage. Händelsen är polisanmäld.

Under flera år har Stockholms stad i samarbete med olika djurhållare sett till att det funnits betesdjur som får, kor och highland cattle i Rågsveds friområde. Fram till i början av juni betade ett tiotal får markerna och hindrade dem från att växa igen. Men nu är hagarna tomma.

– Djurhållaren vågade inte ha kvar dem efter att några tagit sig in i hagen och troligtvis försökt skada fåren, säger Nicole Roos på exploateringskontoret, som äger marken.

Händelsen ska ha inträffat den 9 juni och är polisanmäld som försök till stöld.

– Enligt anmälan har någon sett fem personer jaga får inne i hagen. Men utredningen är nerlagd i brist på bevis, säger Per Fahlström på Farstapolisen.

Exploateringskontoret har inga egna pengar för att hålla djur i området. Man har därför låtit djurhållare anmäla intresse och arrendera marken. Men nu ser det ut att vara färdigbetat inom överskådlig tid.

– Tyvärr. Vi vill gärna ha djur som betar där, det är bra för markerna. Men vi vill inte att får ska komma till skada, säger Nicole Roos.

Rågsveds friområde är utpekat som blivande naturreservat i majoritetens budget. Naturskyddsföreningen är angelägen om att betesdjur blir kvar i området.

– Det här är ett mycket värdefullt naturområde. Det har varit betesmarker många hundra år. Mångfalden av växter är beroende av att det betas kontinuerligt och inte växer igen, säger Anders Tranberg, söderortsbo och ordförande i Stockholms naturskyddsförening.

Fakta

Rågsveds friområde

Rågsveds friområde är ett drygt 100 hektar stort natur- och friluftsområde strax söder och sydost om Rågsved.

Betande tamdjur ska ha funnits i området i minst 1500 år och satt sin prägel på landskapet.

Med start 2005 restaurerade Stockholms stad området och anlade nya fållor för kor och får.

Enligt majoritetens budget ska området få status som naturreservat. Exakt när är oklart, förberedande arbeten pågår.

Källa: Wikipedia