Färjor fortsätter förstöra stranden

Erosionsskador efter färjor.
Vid Munktorps gård i Österåker har kryssningsfartygen orsakat stora erosionsskador.
Färjetrafiken i Furusundsleden fortsätter att orsaka stora problem.
Fyra meter strand försvinner från Torsten Nordstrands mark varje år. Nu kräver boende att länsstyrelsen ser till att få ner hastigheten på alla Finlandsfärjor.

– Vi har bott här i 20 år och sett enorma förändringar. Där vi står nu var det fullt med sand tidigare men allt har spolats bort och förstörts, säger Torsten Nordstrand som äger Munktorps gård norr om Åkersberga.

Vassruggarna är borta sedan länge och döende ekar med blottade rötter hänger ut över vattnet. Fiskarnas lekplatser har försvunnit och det som en gång i tiden var en sandstrand har gröpts ur och spolats bort.

När Lokaltidningen Mitt i besökte Torsten och Anne-Marie Nordstrand för tre år sedan hade 27 500 kubikmeter mark eller 2 750 lastbilslass spolats bort – nu har ytterligare 4 000 kubikmeter försvunnit.

– Det gör ont i mig att se alla gamla träd som stått här i hundra år och inte kommer att finnas kvar, säger Anne-Marie Nordstrand.

Längs Furusundsleden passerar ett tiotal kryssningsfartyg och finlandsfärjor dagligen. Båtarna skapar svallvågor och sugande strömmar som gör att vatten forsar ut från stranden och tillbaka – jord, sand, växtlighet sugs ut i havet och strandlinjerna eroderas bort.

För ett år sedan beslöt länsstyrelsen att tillfälligt sänka hastigheten från 12 till 10 knop med undantag för Åbofärjorna och skärgårdstrafiken.

Effekterna har varit positiva, visar en ny rapport av forskaren och naturgeografen Lars Granath som gjorts på uppdrag av Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms hamnar.

– Vi har sett väldigt goda förbättringar och minskad erosionstakt. Samtidigt ska man vara medveten om att fartygen är konstruerade på olika sätt och skrovtypen kan spela stor roll, det är inte alltid farten som är viktig. En del båtar passar i en viss hastighet, andra inte, säger Lars Granath.

Om några veckor väntas länsstyrelsen fatta beslut om fartgränserna ska fortsätta gälla efter den 1 maj. Då kan även hastigheten för de stora kryssningsfartygen till Åbo komma att ses över.

– Åbotrafiken har tidigare fått dispens, eftersom de har ett tajtare schema med 24-timmarskryssningar och en snävare tidsmarginal. Det gör det svårare för dem att sänka farten, säger Johan Backman på länsstyrelsen.

Torsten och Anne-Marie Nordstrand liksom grannen Clas Boström vill helst att farten sänks till åtta knop.

– Ingen vet hur det ser ut om tio, tjugo år, men vi märker tydligt av förändringarna och något måste göras. Vi förvaltar naturen till nästa generation och då är det hemskt att så mycket redan är förstört, säger Torsten Nordstrand.

Vi märker tydligt av förändringarna och något måste göras.Torsten Nordstrand

Fakta

Stranderosionen ökar lavinartat

2013 kom den första av tre rapporter om tillståndet vid stränderna längs Furusundsleden. Där konstaterades att erosionsskadorna tredubblats jämfört med tidigare studier.

Länsstyrelsen har sänkt farten för sjötrafiken från 12 till 10 knop med undantag för Åbofärjorna och skärgårdstrafiken på en 10 kilometer lång sträcka.

Ytterligare en utredning pågår som ska presenteras nästa år och då eventuella åtgärder och föreskrifter ska presenteras.

Källa: Sjöfartsverket