Farlig arbetsmiljö på Arlas mejeri

JÄRFÄLLA Arla Foods mejeri i Järfälla har all­­varliga brister i arbetsmiljön.

Det har ett skyddsombud sla­git fast, som menar att brist­erna är så pass allvarliga att de innebär omedelbar fara för arbetstagarnas liv och hälsa.

Delar av arbetet har nu stoppats tills man åtgärdat problemen.

Mejeriet har tidigare kritiserats för stora brister.