Farlig arbetsmiljö på restaurang

City Nödutgångarna var blockerade, hyllorna satt inte fast, personalen saknade skyddsskor, flera övervakningskameror var otillåtna och trappan som leder ner till personalutrymmen och lagret var hal och saknade räcke.

Det blev resultatet när ett skyddsombud inspekterade Café London på Bryggargatan på Norrmalm. Ombudet kunde konstatera att arbetsmiljön var farlig för de anställdas hälsa och liv.

– Vi har satt fast hyllorna, tagit bort de otillåtna kamerorna, bytt skor och trappan rustas upp, säger Dimitris Stavropolos, kock på restaurangen som nu väntar på att Arbetsmiljöverket ska godkänna åtgärderna.