Farlig korsning ska byggas om

ÄLTA Nya refuger och avsmalnade körfält ska öka trafiksäkerheten för gående och cyklister i korsningen Ältavägen–Oxelvägen. Detta i väntan på centrumprojektet i Älta.

Åtgärderna kommer, enligt Nacka kommun, att minska hastigheterna på vägen och gångtrafikanter får ett kortare övergångsställe än i dag att passera.

Ombyggnaden är tänkt att ske under hösten.