Farlig maskin hos Annas pepparkakor

BOLLMORA En anställd på Annas pepparkakor har skadat sig på företagets inplastningsmaskin. Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket klämde kvinnan handen och sjukskrevs minst två veckor.

Arbetsmiljöverket kräver att Annas pepparkakor ser över skydden på inplastningsmaskinen. Enligt Hans Karlsson, handläggare vid Arbetsmiljö­verket, är det andra gången som samma kvinna skadar sig i samma typ av maskin.

– De håller på att jobba med maskinparken nu. Redan före olyckan hade företaget krav på sig att inventera sina maskiner, säger han.