Farlig maskin på äldreboende

BROMMA Ett vård- och dem­ensboende i Bromma fick be­- sök av Arbetsmiljöinspektionen i början av mars. Då upptäcktes en skärmaskin utan fungerande skyddsanordningar. Boendet belades direkt med förbud att använda maskinen.

Arbetsmiljöverket har nu beslutat om vite på 5 000 kronor varje gång maskinen används, innan säkerhetsanordningarna har satts tillbaka.