Farliga gravstenar ska säkras

Bild på massor av gravstenar.
På Sollentuna kyrkogård finns gravstenar som är flera hundra år gamla.
En gravsten kan vara en dödsfälla. Därför genomförs under hösten kontroller av gravstenssäkerheten på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård. Alla gravstenar som är högre än 30 centimeter kommer att testas.

Arbetet började i måndags och kommer att ta en månad. Wilhelm Landréus, förman på Silverdals griftegård, uppskattar att ungefär 5000 gravstenar kommer att kontrolleras i Sollentuna.

– Det här ska göras med max fem års mellanrum. Nu tar vi in hjälp utifrån för att vi inte hinner med, säger han.

För att en gravsten ska anses vara säker får den inte luta för mycket, den ska ha två ”dubbar” med en viss tjocklek och måste tåla ett tryck på 35 kilo. Reglerna kom till efter en dödsolycka i Bollebygd 2011, då en åttaårig flicka miste livet efter att ha fått en gravsten över sig. Sollentuna har dock lyckligtvis varit förskonat från olyckor.

De gravstenar som inte klarar säkerhetskraven kommer att märkas upp och gravrättsinnehavaren kontaktas via brev. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravstenen står säkert.

– Man kan välja låta kyrkogårdsförvaltningen åtgärda stenen, det tar vi betalt för i så fall, eller anlita en annan gravstensfirma. Man kan även göra det själv men det är inget vi rekommenderar. Eller så kontaktar man oss och säger att vi kan ta bort stenen. Man kan ha kvar gravplatsen ändå, säger Wilhelm Landréus.

Att säkra en sten kan kosta flera tusen kronor. Wilhelm Landréus gissar att 10-15 procent av de stenar som kontrolleras kommer behöva åtgärdas. De stenar som vid kontroll bedöms vara en stor säkerhetsrisk läggs ner på en gång.