Farliga miljögifter i Edsvikens fiskar

Se upp för abborrarna i Edsviken och Norrviken.

Fisken innehåller kvicksilver och andra miljögifter.

Men fler fisksorter än så kan vara förgiftade.

Det finns ovanligt mycket kvicksilver, flamskyddsmedel och PCB i Edsvikens abborrar. Miljögifter som är mer eller mindre farliga för människan, där kvicksilvret är ett av de giftigaste ämnena.

Även i Norrviken innehåller abborrarna för mycket miljögifter, dock inte kvicksilver.

Resultaten, i alla fall de som gäller Edsviken, är inte direkt överraskande. Det anser Lars Moquist, revisor i Sollentuna Amatörfiskeklubb. Han blev ändå förvånad över gifterna i Norrviken.

– Norrviken känns renare, där trodde jag inte att det skulle vara så höga värden. Men jag har inte tvekat att äta fisk från Edsviken tidigare, även om det inte blivit så ofta, säger han.

Så gott som varje dag är Sollentunaborna ute och fiskar i Edsviken och Norrviken, berättar Lars Moquist. Men många fiskar just för nöjes skull och släpper tillbaka fisken direkt. Det går hand i hand med Livsmedelsverkets råd att inte äta abborre, gädda, gös och lake mer en gång i veckan om man vill undvika att få i sig skadligt mycket kvicksilver.

För Sollentunaborna kan det vara bra att följa kostråden för all fisk i Edsviken och Norrviken. Även om kommunen bara kontrollerat abborren, när de genomförde undersökningen i vintras, varnar de för att de andra fiskarna som finns i sjöarna kan innehålla samma gifter som abborren.

Kommunen bedömer att gifterna funnits i sjöarna länge. I Norrviken tros nämligen bland annat ett miljögift komma från släckskum som brandkåren tidigare släppte ut i sjön.

I Edsviken tros utsläpp från båtarna vara en av förklaringarna till de höga halterna. En stor del av gifterna antas dock komma från det förorenade vattnet i Beckholmen och Värtan som sitter ihop med Edsviken.

Som följd av undersökningen ska kommunen sätta upp varningsskyltar i Edsviken i höst. Kommunen gör även kontroller så att båtägare använder giftfria båtfärger.

Flera av de undersökta miljögifterna finns i betydligt högre utsträckning i Sollentuna än i övriga Sverige, men ligger samtidigt på samma nivå som i andra undersökta Stockholmssjöar.

Abborrarna i Edsviken innehåller miljögifter.