Farliga övergångsställen fixas till

Flera övergångsställen som är för farliga ska nu fixas av staden.
Flera övergångsställen som är för farliga ska nu fixas av staden.
Risken att fotgängare blir påkörda är för stor. Nu fixar staden övergångsställen vid Kronobergsgatan och Birger Jarlsgatan.

Staden säkrar just nu upp ett gäng övergångsställen över hela kommunen där det finns flera körfält i ena riktningen, samtidigt som det saknas trafikljus och fartgupp.

– Det som ofta händer på den här typen av platser är att en bil stannar för en fotgängare, men att bilen bakom kör om. Och det är en vanlig olycksorsak, säger Erik Hammarström, trafikplanerare på trafikkontoret.

På Kungsholmen är det korsningen Fleminggatan och Kronobergsgatan som nu säkras. Och på Östermalm/Norrmalm är det övergångsstället vid Karl Staaffs park vid Birger Jarlsgatan som fixas.

De båda innerstadskorsningarna har inte valts ut för att det är fler olyckor vid just dessa, utan för att farliga situationer kan uppstå på ställen som är trafikplanerade på detta sätt.

Under en dryg månad planerar trafikkontoret nu att sätta upp farthinder i båda riktningar, samt montera upp fler cykelparkeringar på trottoarerna.

Dessutom blir gångbanorna bredare så att sträckan över övergångsstället blir kortare. Men inga bilkörfält tas bort helt.

– Det går busstrafik på platserna så vill inte ta något körfält i anspråk, säger Erik Hammarström.