Min lokala hjälte

Farligt ämne kan ha läckt ut i brunnar

Tester som tagits på fiskar från sjön Orlången visar inga tecken på PFOS.
Tester som tagits på fiskar från sjön Orlången visar inga tecken på PFOS.
På brandförsvarets träningsanläggning i Ågesta har det förbjudna och hälsofarliga ämnet PFOS påträffats i vattenprover. I augusti kommer olika brunnar i Vidja att kontrolleras.

När Stockholm vatten skulle ta prover i avloppet vid Ågesta brandförsvars träningsanläggning 2015 påträffades det mycket giftiga ämnet PFOS (perfluoroktansulfonat). Ett ämne som tidigare användes i brandskum eftersom det var mycket effektivt i brandbekämpning men som förbjöds 2008. Enligt kemikalieinspektionens faktauppgifter bryts inte PFOS ned i naturen, utan ansamlas där. ”Det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.”

I förra veckan gick brandförsvaret ut med ett pressmeddelande där de informerade om proverna. Till grund ligger kommunens föreläggande om att brandförsvaret ska säkerställa att ämnet inte kommer ut i mark och vatten. För att förhindra detta har filter satts upp i de två utloppen vid anläggningen, ett i reningsanläggningen där vattnet rinner ut i avloppet och vid ett bergrum dit regnvattnet sipprar ner.

I augusti kommer fler prover att tas och då i markägares brunnar i området Vidja, en bra bit från anläggningen. En konsultfirma anlitas för detta. Boende har kallats till ett möte den 10 i augusti via en anslagstavla i området. Där kommer mer information ges till markägare.

– Det här är en försiktighetsåtgärd som kommunen vill att vi ska göra. Det tycker vi är jättebra för vi vill självklart inte att det här kommer ut. Det hade väldigt bra brandskyddstekniska egenskaper men som ämne i naturen är det inte bra, säger Stefan Borg, förbundsdirektör på Storstockholms brandförsvar.

Behöver Vidjaborna vara oroliga?

– Nej, jag drar inte den slutsatsen alls. De närmaste boende som är precis bredvid fältet har ju kommunalt vatten. Jag tycker inte man ska vara orolig.

Prover har redan tagits på fisk vid intilliggande sjön Orlången men där har ämnet inte kunnat påvisas.

– Det viktigaste för oss är att få stopp på vattnet som kommer från vårt område så det inte kontaminerar det som finns runtomkring. Vi har ju tagit en omgång prover inne i området och nu går vi vidare i nästa steg och tar ända borta i Vidja för att se att det inte kommit nått i vattenflödet, för säkerhets skull.